Βάκχου 1, 54629, Θεσσαλονίκη. 0030 2310 664327 | 0030 6972440388

Πελατολόγιο

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης

ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(Μέλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ)
Θήβα Βοιωτίας

UNIPAKHELLAS
Πελασγία Φθιώτιδας

ΜΥΤΙΛΙΝΑΙΟΣ Α.Ε.
Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου
PROTERGIA

ΔΕΗ Α.Ε.
Ατμοηλεκτρικός Σταθμός
ΑΗΣ 5 Μεγαλόπολης

Ατμοηλεκτρικός Σταθμός
ΑΗΣ Αλιβερίου

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης

GEKAS METAL GROUP
Μεταλλικοί Κάδοι Απορριμάτων & Αστικός Εξοπλισμός

ELPEDISON POWER SA
Thessaloniki CCPP

Back to top