Βάκχου 1, 54629, Θεσσαλονίκη. 0030 2310 664327 | 0030 6972440388

Υπηρεσιες

Ηλεκτρομηχανολογικά & ρομποτικά συστήματα

Σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών και ρομποτικών συστημάτων βιομηχανικών – βιοτεχνικών μονάδων

Read More

Αυτοματισμοί

Ηλεκτρομηχανολογικοί – πνευματικοί -υδραυλικοί αυτοματισμοί

Read More

Αναβάθμιση

Αναβάθμιση μηχανών

Read More

Έλεγχος & Συντήρηση

Προληπτικός έλεγχος μηχανών – βελτίωση διαδικασιών συντήρησης

Read More

Καθαρισμός και βελτίωση λαδιού και καυσίμου

Ενοικιάσεις συστημάτων καθαρισμού λαδιών και καυσίμου με συστήματα OFF-line φίλτρου

Read More

Συμβουλευτική

Συμβουλευτική αυτοματοποίησης, βελτιστοποίησης και μείωσης κόστους παραγωγής

Read More
Back to top