Βάκχου 1, 54629, Θεσσαλονίκη. 0030 2310 664327 | 0030 6972440388

Ενοικίαση Συστημάτων Καθαρισμού Λαδιού και Καυσίμου

Η MaACEM είναι αποκλειστική συνεργάτης της C.C. JENSEN GREECE στις ενοικιάσεις συστημάτων καθαρισμού λαδιού και καυσίμου.

Η εταιρία ΣΙ.ΣΙ.ΓΙΕΝΣΕΝ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε είναι θυγατρική εταιρία της C.C. JENSEN A/S και ασχολείται με την προώθηση και εφαρμογή των προϊόντων στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και την Κύπρο

Η Δανέζικη εταιρία C.C.JENSEN A/S σχεδιάζει και παράγει συστήματα Off-line Φίλτρων λαδιού και Διαχωριστών νερού για προληπτική συν΄τήρηση του λαδιού και καυσίμου.

Rental Solutions & Services

Πλεονεκτήματα του Off – line Φίλτρου

  • Φιλτράρισμα σε βάθος
  • Συγκράτηση μεγάλης ποσότητας στερεών κατάλοιπων και οξείδωσης
  • Φιλτράρισμα έως 3 micron
  • Ανεξάρτητο από την κύρια αντλία του μηχανήματος
  • Συνεχής λειτουργία
  • Οικονομική λειτουργία

Πως λειτουργούν

Τα CJC Φίλτρα χρησιμοποιούν στατικά στοιχεία

κατασκευασμένα από σελουλόζη, με ικανότητα σε

βάθος φιλτραρίσματος έως 3 micron σε λάδια

λιπάνσεως, υδραυλικά λάδια και άλλα υγρά.

Όλα τα Φίλτρα λαδιού σχεδιάζονται έτσι ώστε να

ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά (όγκο ή ροή λαδιού)

του εκάστοτε συστήματος ώστε να διασφαλιστεί ο

καλύτερος καθαρισμός του λαδιού

Η Off-line σύνδεση του Φίλτρου διασφαλίζει τη

συνεχή λειτουργία του συστήματος με χαμηλή πίεση

και ροή με σκοπό το σε βάθος φιλτράρισμα του

λαδιού. Το λάδι αντλείται από το χαμηλότερο

(πιο μολυσμένο) σημείο της δεξαμενής λαδιού

όπως φαίνεται σχηματικά

Back to top