Βάκχου 1, 54629, Θεσσαλονίκη. 0030 2310 664327 | 0030 6972440388

Services 3 Columns w/ Sidebar

Ηλεκτρομηχανολογικά & ρομποτικά συστήματα

Σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών και ρομποτικών συστημάτων βιομηχανικών – βιοτεχνικών μονάδων

Αυτοματισμοί

Ηλεκτρομηχανολογικοί – πνευματικοί -υδραυλικοί αυτοματισμοί

Αναβάθμιση

Αναβάθμιση μηχανών

Έλεγχος & Συντήρηση

Προληπτικός έλεγχος μηχανών – βελτίωση διαδικασιών συντήρησης

Καθαρισμός και βελτίωση λαδιού και καυσίμου

Ενοικιάσεις συστημάτων καθαρισμού λαδιών και καυσίμου με συστήματα OFF-line φίλτρου

Συμβουλευτική

Συμβουλευτική αυτοματοποίησης, βελτιστοποίησης και μείωσης κόστους παραγωγής

Back to top